Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Topskat

Hvad er topskat?

Topskat er en ekstra skat pålagt personer i Danmark med en årlig indkomst over en bestemt grænse. For 2024 er denne grænse fastsat til 588.900 kroner efter fradrag af arbejdsmarkedsbidraget. Skattesatsen for topskat i 2024 er 15%.

Hvordan fungerer topskat?

I Danmark er indkomstskattesystemet designet til at støtte velfærdsstaten gennem beskatning, hvor topskat indgår som en del for de højst indkomsttjenende. Kun personer med en årlig indkomst over 588.900 kroner skal betale topskat. Dette beløb er indkomsten efter arbejdsmarkedsbidrag, og før dette trækkes, ligger grænsen for 2024 på 640.109 kroner.

Sammenspillet mellem topskat og samfundet

Den samlede skattebyrde, inklusiv topskat, er begrænset af det skrå skatteloft, som i 2024 er sat til 52,07%. Dette loft sikrer, at ingen betaler mere end denne procentdel i skat af deres indkomst. Topskatten justeres automatisk ned, hvis den samlede skatteprocent når loftet.

Dynamikken i topskattegrænser

Topskattegrænsen ændrer sig over tid og har set en stigning fra tidligere år. Det betyder, at antallet af personer, der betaler topskat, varierer år for år. I 2021 betalte 435.000 personer topskat, hvilket er et betydeligt fald fra 2008.

Muligheder for at undgå topskat

Det er muligt at undgå at betale topskat ved at tilpasse sin indkomst, eksempelvis gennem lavere arbejdstid eller løn, eller ved at indbetale ekstra til pension, hvilket giver skattemæssige fradrag.

Fremtiden for topskat

Fra 2026 vil der ske ændringer i beskatningen, hvor topskatten deles op i mellemskat, topskat og top-topskat, som følge af en skattereform vedtaget den 14. december 2023. Dette skal ses i sammenhæng med løbende justeringer i beskæftigelsesfradraget.