Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

CVR nummer

Hvad er et CVR-nummer?

Et CVR-nummer tjener som en entydig identifikation af virksomheder i Danmark, på lige fod med hvordan CPR-nummeret identificerer danske statsborgere. Dette nummer er afgørende for virksomhedens identitet i alle officielle sammenhænge, fra skattemæssige forhold til handel og korrespondance med offentlige myndigheder.

CVR står for Det Centrale Virksomhedsregister, som er statens hovedregister over virksomhedsdata. Registeret indeholder detaljerede oplysninger om alle registrerede virksomheder i Danmark, herunder deres CVR-numre.

Registreringskrav

Mens alle virksomheder i Danmark generelt er forpligtet til at registrere et CVR-nummer, er der en undtagelse for virksomheder med en årlig omsætning under 50.000 kr., for hvilke registreringen er frivillig.

Et CVR-nummer består af 8 cifre og skal fremgå af alle virksomhedens officielle dokumenter, herunder fakturaer. Det skal opfylde en specifik kontrolmekanisme, kendt som modulus 11.

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

CVR indeholder vitale oplysninger om virksomheder, som deres navn, adresse og branchekode. CVR.dk er portalen, der giver adgang til disse oplysninger, og den er knyttet til European Business Register for information om virksomheder i andre EU-lande.

P-nummer og SE-nummer

Ud over CVR-nummeret har virksomheder også et P-nummer, som står for Produktionsenhedsnummer, og identificerer hver enkelt fysisk placering, hvor virksomheden opererer fra. Et SE-nummer anvendes ofte i samme kontekst som et CVR-nummer, selvom større virksomheder kan have adskilte SE-numre under det samme CVR-nummer.

CVR i international sammenhæng

For international handel anvendes VAT-nummeret, som er den internationale betegnelse for CVR-nummeret. For danske virksomheder, der opererer internationalt, angives dette som “DK” efterfulgt af det 8-cifrede CVR-nummer.

Vedligeholdelse af Stamdata

Det er virksomhedens ansvar at sikre, at oplysningerne i CVR er opdaterede. Ændringer kan foretages via virk.dk.