Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Refusion

Hvad er refusion?

Refusion er tilbagebetaling eller dækning af udgifter fra en part til en anden, ofte fra staten til kommunerne for visse udgifter indenfor specifikke områder som folkepension, sygedagpenge, og kontanthjælp. Refusion har til formål at kompensere for udgifterne ved at udføre bestemte tjenester eller ydelser.

Refusionsordninger

Over tid har mange refusionsordninger, der tidligere direkte dækkede kommunale udgifter, ændret form. I stedet for variabel refusion baseret på faktiske udgifter, er mange ordninger blevet omlagt til faste tilskud. Det betyder, at kommunerne modtager et forudbestemt beløb til at dække et område, hvilket giver dem større fleksibilitet og ansvar for budgetforvaltning.

Derudover er refusionssatser på visse områder reduceret, og på serviceområder som folkeskolen og ældreomsorgen er direkte refusion ofte erstattet med generelle tilskud. Dette skift fra specifik refusion til generelle tilskud ændrer den måde, kommunerne finansieres og forvalter deres budgetter på.

For yderligere oplysninger om refusion og dets betydning i den offentlige sektor, kan det anbefales at rådføre sig med en revisor eller anden finansiel rådgiver.