Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

IBAN nummer

Hvad er et halvårsregnskab?

Et halvårsregnskab dækker virksomhedens finansielle performance over en periode på seks måneder og tjener som et supplement til det årlige regnskab. Selvom det ikke er et juridisk krav at udarbejde et halvårsregnskab, vælger mange virksomheder alligevel at gøre det for at give interessenter som investorer, kunder og leverandører en mere løbende indsigt i virksomhedens økonomiske situation og drift.

Formålet med et halvårsregnskab er at tilvejebringe aktuel information om virksomhedens finansielle status og driftsresultater midtvejs i regnskabsåret. Dette kan være særligt relevant for børsnoterede selskaber, som ønsker at vedligeholde en åben dialog med markedet og sikre gennemsigtighed omkring deres økonomiske udvikling.

Forskellen på halvårsregnskab og helårsregnskab

I modsætning til årsregnskabet er halvårsregnskabet frivilligt og behøver ikke at blive revideret af en ekstern revisor. Dette giver virksomheden en vis fleksibilitet i forhold til, hvordan regnskabet udarbejdes og præsenteres, men det anbefales stadig, at regnskabet, så vidt det er muligt, følger samme format som årsregnskabet for at sikre sammenlignelighed.

Halvårsregnskabet kan også ses som en del af virksomhedens overordnede kommunikationsstrategi over for investorer og andre interessenter ved at tilbyde dem regelmæssige opdateringer på virksomhedens finansielle udvikling. Dette kan bidrage til at opbygge tillid og understøtte virksomhedens image som en stabil og transparent investeringsmulighed.

Desuden er der fra 2011 indført krav om, at kommuner i Danmark skal offentliggøre et halvårsregnskab. Dette krav er indført for at øge gennemsigtigheden og ansvarligheden i den offentlige sektor, specielt med henblik på forvaltningen af skatteborgernes penge og overholdelse af budgetter.