Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Netto

Hvad er netto og brutto?

Netto og brutto er begreber, der anvendes til at beskrive et beløbs status før og efter fradrag af omkostninger såsom renter, skat, moms, og andre afgifter. Netto refererer til beløbet, der er tilbage efter disse omkostninger er trukket fra, mens brutto indikerer det samlede beløb inklusiv disse omkostninger.

Netto og brutto i forskellige kontekster

Disse begreber anvendes inden for flere områder, herunder erhvervslivet, lønmodtagernes indkomst, samt i forbindelse med lån og ejendomshandler. Uanset konteksten, repræsenterer brutto altid det fulde beløb før fradrag, og netto det resterende beløb efter fradrag.

Anvendelse i regnskab

I forretningsregnskaber er omsætningen det totale indtægtsbeløb opnået i en given periode, inklusive alle relevante skatter og afgifter. Nettoomsætningen er dette beløb minus eventuelle skatter og afgifter.

Netto sammenlignet med bruttopris i erhvervslivet

Inden for erhvervslivet angiver bruttoprisen prisen på en vare eller ydelse før fortjeneste, inklusive alle omkostninger. Nettoprisen er prisen eksklusive disse omkostninger, som f.eks. moms og skat.

Lønindkomst: netto kontra brutto

I forhold til lønmodtagere, er nettolønnen det beløb, der udbetales efter skat og andre fradrag, mens bruttolønnen er det oprindelige lønbeløb før fradrag.

Lån og ejendom: nettoydelse og bruttoydelse

Når det kommer til lån og ejendom, repræsenterer bruttoydelsen det totale månedlige betalingsbeløb inklusive renter, bidrag, og afdrag. Nettoydelsen er dette beløb efter fradrag af skattefordele relateret til rente- og bidragsudgifter.