Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Obligation

Hvad er en obligation?

Obligationer repræsenterer en form for investering med lavere risiko sammenlignet med aktier, hvilket gør dem til et foretrukket valg for mange investorer. Denne artikel uddyber, hvad en obligation indebærer, og udforsker de forskellige typer af obligationer.

En obligation betragtes som et lån, du yder til eksempelvis en virksomhed, hvorved du investerer dine penge ved at låne dem ud. Dette finansielle instrument kommer med en forudbestemt rente samt en løbetid, inden for hvilken udstederen er forpligtet til at tilbagebetale den oprindelige investering til obligationsejeren. I sammenligning med aktier anses obligationer generelt for at være forbundet med en lavere risiko.

Obligationer kan kategoriseres efter deres løbetid i korte, mellemlange og lange obligationer, med en restløbetid på henholdsvis op til 3 år, 3-7 år og over 7 år. De hyppigst forekommende typer af obligationer omfatter danske og internationale obligationer, højrenteobligationer samt virksomhedsobligationer. Ved at investere i obligationer, yder du et lån til enten virksomheder, realkreditinstitutter eller staten.

Hver obligation har en tilknyttet rente, ofte refereret til som kuponrenten, og en specifik løbetid. Udstederen forpligter sig til løbende at betale denne rente til obligationsejeren. Både renten og løbetiden er essentielle faktorer, der påvirker din investerings værdi over tid. Typisk varierer løbetiden på traditionelle obligationer mellem 1 og 30 år.

Risikoen ved at investere i obligationer er generelt lavere end ved aktieinvesteringer. For eksempel anses det danske realkreditsystem, en unik konstruktion, som en sikker havn under økonomiske kriser. Virksomhedsobligationer indebærer dog en højere risiko, da der er en risiko for virksomhedens konkurs, hvorved du som investor står på lige fod med andre kreditorer i opgørelsen af konkursboet, men foran aktieinvestorerne i udbetalingen.

Obligationsmarkedet tilbyder forskellige investeringsmuligheder, herunder korte, mellemlange og lange obligationer, som hver især påvirkes af forskellige økonomiske faktorer som pengepolitik, inflation og økonomisk vækst. Ved at forstå disse kategorier kan investorer bedre navigere i valget af obligationer, der passer til deres investeringsstrategi og risikotolerance.