Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Nationalbanken

Hvad er Nationalbanken?

Nationalbanken tjener som Danmarks centralbank og agerer som bankernes bank. Den spiller en afgørende rolle i at sikre en sikker afvikling af betalinger mellem banker, både nationalt og internationalt. En vigtig funktion for Nationalbanken er også at sikre, at landets valuta, i form af sedler og mønter, er af højeste kvalitet og integritet, hvilket understøtter tilliden til det danske pengevæsen.

Opgaver og formål for Danmarks nationalbank

Nationalbankens kerneopgaver er at vedligeholde et sikkert og stabilt pengevæsen i Danmark, facilitere pengeomsætning og regulere kreditgivning. Disse opgaver er fastsat i “Lov om Danmarks Nationalbank” fra 1936. Banken arbejder for at sikre stabile priser, lav inflation, og en sikker afvikling af betalinger, samt at fremme et stabilt finansielt system. Den overvåger finansiel stabilitet gennem analyser og vurderinger for at forhindre, at problemer i enkelte banker påvirker hele det finansielle system.

Ejerskab og uafhængighed

Som en selvejende og uafhængig institution, står Nationalbanken frit i forhold til politisk indflydelse fra staten, hvilket muliggør en uafhængig rentepolitik. Denne uafhængighed har været en grundpille siden etableringen i 1818, hvor banken også fik monopol på udstedelse af sedler. Nationalbankens uafhængighed er central for dens evne til at regulere landets økonomi effektivt.

Danmarks relation til ERM2

Med introduktionen af euroen indgik Danmark i ERM2-samarbejdet, hvilket fastsætter en tilladt fluktuation for den danske krone på +/-2,25% i forhold til euroen. Nationalbanken har aktivt arbejdet for at holde kronekursen inden for et endnu strammere interval, hvilket har bidraget til en yderligere stabilisering af den danske økonomi.

Støtte til økonomisk overblik

Nationalbankens arbejde understøtter en stabil og sikker økonomisk infrastruktur i Danmark, hvilket gør det nemmere for både virksomheder og privatpersoner at håndtere deres økonomi. Ved at sikre et stabilt pengevæsen og finansielt system bidrager Nationalbanken til et sundt økonomisk miljø, hvor virksomheder, herunder bogføring og regnskab, kan operere effektivt.