Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Aktiv

Hvad er aktiver?

Aktiver i regnskabssammenhæng refererer til de ressourcer, en virksomhed ejer, som har økonomisk værdi. Dette kan omfatte alt fra fysiske genstande som biler og bygninger til immaterielle værdier som patenter og goodwill. Aktiverne er afgørende for virksomhedens drift og vækst.

Forskellige typer af aktiver

Aktiver kan klassificeres i forskellige kategorier, herunder:

  • Anlægsaktiver: Disse er langsigtede aktiver som bygninger, maskiner og patenter, med en forventet brugstid på over et år.
  • Omsætningsaktiver: Også kendt som kortfristede aktiver, disse forventes at blive omsat eller realiseret inden for et år. Eksempler inkluderer varelagre og tilgodehavender.

Minimumsgrænse for aktiver

Ikke alle indkøb kvalificerer som aktiver. Der er typisk en minimumsgrænse baseret på værdien; for eksempel, indkøb under 33.100 kr. ekskl. moms anses ofte for småanskaffelser snarere end aktiver.

Forholdet mellem aktiver og passiver

Aktiver og passiver er to fundamentale elementer i et regnskab, der altid skal balancere. Aktiverne repræsenterer virksomhedens formue, mens passiverne angiver, hvordan denne formue er finansieret, enten gennem egenkapital eller gæld.

Bogføring af aktiver

I regnskabsprogrammer som Dinero kan man holde styr på virksomhedens aktiver gennem anlægskartoteker eller lignende funktioner. Disse værktøjer hjælper med at organisere og værdisætte aktiverne korrekt i regnskabet.