Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Skattekonto

Hvad er en skattekonto?

En skattekonto er en konsolideret oversigt for virksomheder, hvor alle transaktioner med skattemyndighederne, herunder indberetninger og betalinger, fremgår. Dette inkluderer både skyldige beløb og eventuelle overskydende beløb, du har til gode.

Når du opretter din virksomhed, får du automatisk en skattekonto, der er knyttet til din virksomheds CVR- eller SE-nummer. Har din virksomhed flere SE-numre, vil der være en separat konto for hvert nummer.

Med denne konto kan du nemt afstemme de pengeoverførsler, der foregår mellem din virksomhed og skattemyndighederne. Det er vigtigt, at du løbende indberetter relevante oplysninger til skattemyndighederne gennem din skattekonto. Dette kan inkludere:

  • Moms
  • Lønsumsafgift
  • A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
  • Selskabsskat
  • A conto-selskabsskat
  • Udbytteskat
  • Punkt- og miljøafgifter
  • Andre afgifter
  • Gebyrer og renter
  • Eventuel gæld til inddrivelse

Din skattekonto viser status dagen efter du har foretaget en indberetning. Et negativt saldo betyder, at du skylder penge til skattemyndighederne, mens et positivt saldo indikerer, at du har penge til gode, som normalt vil blive overført til din NemKonto indenfor fem hverdage.

5-dagsreglen på skattekontoen

En kritisk regel at forstå i forbindelse med din skattekonto er 5-dagsreglen. Denne regel siger, at indbetalinger til skattekontoen ikke må finde sted mere end fem dage før betalingsfristen. Hvis denne regel ikke overholdes, vil pengene blive returneret, hvilket kan forårsage forsinkelser og komplikationer i dit regnskab. Denne regel er baseret på bestemmelser i Opkrævningsloven, som forhindrer skattemyndighederne i at holde på en virksomheds penge i mere end fem dage.