Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Inflation

Hvad er inflation?

Inflation beskriver en bred prisstigning på varer og tjenester i en økonomi, hvilket betyder, at pengeværdien falder over tid, således at forbrugere får mindre for de samme penge. Dette fænomen medfører, at købekraften erodere, og hvad der kunne købes for et bestemt beløb i går, ikke længere kan købes for det samme beløb i dag.

Vægtning af prisændringer

I beregningen af den gennemsnitlige prisstigning vægtes priser på varer og tjenester forskelligt baseret på, hvor stor en del af forbrugernes budget de udgør. Det betyder, at varer og tjenester, som folk bruger flere penge på, såsom elektricitet, får større betydning i opgørelsen af inflationen end mindre betydningsfulde udgifter som sukker eller frimærker.

Forbrugsmønstre og inflation

Husholdningers unikke forbrugsmønstre – fra transportvalg til kostvaner – spiller også en rolle i hvordan inflation påvirker forskellige grupper. Den gennemsnitlige inflation beregnes ud fra en “varekurv”, der repræsenterer husholdningernes typiske forbrug af dagligvarer, varige forbrugsgoder og tjenester.

Måling af inflation

Inflation måles ved at sammenligne prisen på en bred “varekurv”, som inkluderer et stort udvalg af varer og tjenester forbrugt af husholdninger, fra ét år til det næste. Denne kurv repræsenterer et gennemsnit af, hvad husholdninger bruger deres penge på igennem et år, og inflationen udtrykkes som en årlig procentdel, der viser prisstigningernes omfang