Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Uanmeldt kasseeftersyn

Hvad er et uanmeldt kasseeftersyn?

Et uanmeldt kasseeftersyn er en overraskelseskontrol udført af en revisor for at tjekke og optælle en virksomheds kassebeholdning. Denne form for eftersyn sikrer, at virksomheden opretholder korrekt håndtering af sine kontante midler og forebygger potentielt snyd. Selvom der ikke er et fast krav om udførelse af disse eftersyn, anses de for at være en del af god revisionsskik og bidrager til at verificere virksomhedens finansielle integritet.

Virksomhedens forpligtelser under et uanmeldt kasseeftersyn

Under et uanmeldt besøg er virksomheden forpligtet til omgående at stille alt bogføringsmateriale til rådighed for revisoren. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, saldolister for debitorer og kreditorer samt andre relevante dokumenter. Revisoren skal have fuld adgang til at gennemgå kassebeholdninger og dokumentation, herunder bilag, checks og kvitteringer. Virksomhedens regnskabsansvarlige eller bogholder skal være tilgængelig for at assistere revisoren og besvare eventuelle spørgsmål.

Kriterier for gennemførelse af et uanmeldt kasseeftersyn

For at sikre effektiviteten af et uanmeldt kasseeftersyn, skal visse kriterier være opfyldt:

Eftersynet skal være uanmeldt for at give et autentisk indblik i virksomhedens daglige håndtering af kontanter.
Tidspunktet for kasseeftersynet skal være uforudsigeligt, hvilket betyder, at virksomheden ikke på forhånd ved, hvornår revisoren vil dukke op.
Eftersynet skal være ubetinget, hvor virksomheden ikke kan afvise revisorens adgang til at foretage optællingen og skal udlevere al relevant information.

Forberedelse er nøglen

For at være bedst forberedt på et uanmeldt kasseeftersyn, er det vigtigt for virksomheder altid at have en nøjagtig og ajourført bogføring. Dette inkluderer at sikre overensstemmelse mellem kassebeholdning og bogførte beløb, regelmæssigt at indløse checks og andre værdipapirer, samt at holde bilagene i kassen daterede og underskrevne for at undgå uoverensstemmelser.

Relaterede begreber

Bogholderi: Processen med at føre og vedligeholde virksomhedens finansielle transaktioner.


Regnskab: Systematisk registrering, måling og kommunikation af økonomisk information.


Årsregnskab: En samlet fremstilling af virksomhedens økonomiske aktiviteter og stilling over et regnskabsår.