Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Aktier

Hvad er en aktie?

En aktie er et værdipapir, der repræsenterer ejerskabet af en andel i et selskab. Som aktionær har man ret til en del af selskabets overskud og udbytte, men ejerskabet indebærer også visse risici. Aktierne tilsammen udgør selskabets samlede aktiekapital, og hver aktie er tildelt en specifik værdi.

Køb af aktier og handelstyper

Aktier kan købes i både noterede og unoterede selskaber. Noterede aktier handles på offentlige børser som NASDAQ, og kan handles via banker eller handelsplatforme som Nordnet. Unoterede aktier, der ikke handles på børsmarkeder og ofte har færre ejere, er mere sjældent handlet.

Aktiekurs og dens betydning

Aktiekursen er prisen på en aktie og bestemmes af udbud og efterspørgsel. Denne pris påvirkes af forskellige faktorer, herunder økonomiske forhold og selskabets præstationer. Gevinster eller tab på aktieinvesteringer realiseres først, når aktierne sælges.

Forskellige aktieklasser

Der findes primært to aktieklasser: A-aktier og B-aktier, som giver forskellige rettigheder. A-aktier kan give større indflydelse og stemmerettigheder, mens B-aktier typisk har færre stemmerettigheder. Fordelingen af rettigheder mellem disse klasser er defineret i selskabets vedtægter.

Beskatning af aktier

Afkastet fra aktier beskattes som aktieindkomst, der har forskellige skattesatser afhængigt af indkomstens størrelse. Aktieindkomst beskattes ikke som almindelig indkomstskat. Eventuelle tab ved salg af aktier kan fratrækkes i skat.

Investering i aktier gennem virksomhed

Virksomheder kan også investere overskud i aktier i andre selskaber. Dette kræver en LEI-kode og et virksomhedsdepot. Fordelene inkluderer lavere selskabsskat, men der er også ulemper, såsom løbende skattebetaling på afkast.