Bogføring: Hvad er bogføring og hvordan bogfører du?

bogføring

Bogføring indebærer at registrere en virksomheds løbende økonomiske aktiviteter.
Hver gang en virksomheder køber eller sælger noget skal dette straks registreres i for at overholde bogføringsloven.

Bogføring er afgørende for at holde styr på en virksomheds økonomi og sikrer at der korrekt registreres økonomiske aktiviteter. 

Virksomheder skal gemme bilag i mindst 5 år og betale 25% moms på varer, disse er ting som der skal være styr på.

For at have styr på transaktioner, skal hver transaktion have et nummer så der nemt kan holdes et overblik og der ikke opstår rod.

Hvad er bogføring?

I gamle dage blev bogføringen lavet i hånden og blev skrevet ind i en hovedbog. 
I dag er bogføringen blevet væsentlig lettere takket være den øget digitalisering der har gjort det mere effektivt at bogføre.

Bogføring er når en virksomheds køb eller salg bliver registreret og derefter sat ind i et bogføringsprogram sammen med den tilsvarende faktura eller kvittering.

Hvorfor skal du bogføre?

Bogføring er lovpligtigt for virksomheder. virksomheder skal kunne vise et overblik over økonomien herunder hvad virksomheden skylder eller har til gode. 
Bogføringen giver virksomheden det overblik der skal til for at kunne træffe de rigtige økonomiske beslutninger. 

Orden i bogføringen sikre at der er et præcist overblik over indtæger og udgifter. Dette er vigtigt når der skal betales skat, fordi med det præciseoverblik, sikrer du at du betaler den præcise mængde skat.

Effektiv bogføring gør det lettere for virksomhed og bogholder og i sidste ende også revisoren som skal lave årsregnskabet.

Praktiske eksempler på bogføring

Hvad kunne være eksempler på bogføring og hvordan det håndteres, det vil vi komme nærmere på i dette afsnit

Faktura: Hvis du modtager penge skal fakturaen bogføres som debet og sættes ind på en omsætningskonto. Er fakturaen derimod en udbetaling skal den også registreres på den relevante konto 
Kvitteringer:Kvitteringer skal registreres med en vedhæftning af kvitteringen som skal sammenkobles til transaktionen
indløser(kort terminal): indtægterne og gebyrer skal registreres, og de skal bogføres hver for sig.
MobilePay:Bogføring af MobilePay fungerer på samme måde som indløser, både indtægterne og gebyrerne skal bogføres  hver for sig

Hvad er forskellen på bogføring og regnskab?

Regnskabet viser der overordnet overblik over hele økonomien i din virksomhed. Bogføring er den process der løbende får sat regnskabet op. Der er derfor ikke noget regnskab uden der er lavet bogføring.

Vigtige begreber inden for bogføring

Debet og kredit: Debet ber når virksomheden modtager penge som sættes ind på en konto. kredit er det modsatte og er når virksomheden skylder penge, som ryger ud af kontoen.

Postering: En postering kan også forstås som en post i regnskabet. Hver posteringen er en given transaktion når man krediterer eller dbiterer.

Transaktion: En transaktion er en handling der har ført penge ind eller ud af virksomheden. Transaktionen kan ses i banken som en ind eller udbetaling.

Bilag: Bilag er et dokument som vedhæftes til en transaktion. Dette kan både være bilag til en faktura eller en kvittering. 

Moms: Moms er en afgift  til staten på 25% som lægges oveni varer og serviceydelser.  Moms skal indbrettes til skat.

Gebyrer: Et gebyr er en afgift som lægges på en service eller ydelse. Der er også gebyrer på betalinger som f.eks MobilePay. Gebyrer skal bogføres seperat og kan få et vedhæftet et bilag af gebyret.

Bogføringsloven 2024

Den 1 juli 2024 træder en ny lov i kraft om digital bogføringen. Den nye lov betyder at det er et krav for virksomheder at bruge et digital bogføringensystem. i første omgang trædder loven i kraft for virksomheder som skal aflægge regnskab efter årsregnskabsloven. for PMV virksomheder træder denne lov først i kraft i 2026.

Loven betyder at virksomheder skal vælge et bogføringssystem som er registreret hos erhvervsstyrelsen eller et system som er specielludviklet til virksomhedens behov.  

 

Automatisk bogføring

Den digitale udvikling har gjort bogføringen nemmere. I dag kan meget af bogføringen gøres automatisk så der kan spares mere tid på tidkrævende og gentagende opgaver. 

Automatisk bogføring omfatter Indsamling af bilag der kan håndteres automatisk, her hentes billg fra f.eks mail og derefter bliver det automatisk sat sammen med transaktionen. Det samme gælder faktura, der hentes bilag fra mail eller anden kilde og det sættes sammen med transaktionen. Er du ude og købe ind og modtager en fysisk kvittering kan der også tages et billede af kvitteringen som derefter sættes sammen med transaktionen.  Det er blot nogle af de mange eksempler der findes på at gøre arbejdsgangen lettere

På mange måder kan det altså siges at bogføring er gået igennem en stor digital udvikling mod effektivisering.

Bogføring for begyndere

Det kan være udfordrende at komme igang med bogføring, der er mange ting der skal  være styr på og mange regler der skal overholdes. Vi har lavet en artikel der guider dig igennem hvordan man kommer godt igang med bogføringen. Du kan læse artiklen regnskab og bogføring for begyndere og sikre du kan komme godt igang med bogføring.

Kontolink i bogføringen

Kontolink kan hjælpe dig med at spare tid på tidskrævende og gentagende opgaver i bogføringen.

Bilag:Kontolink henter automatisk bilag fra din mail eller dropbox og vedhæfter dem til transaktionen. 

Faktura:Kontolink vedhæfter automatisk den åbne  faktura til transaktionen. er fakturaen ikke betalt, kan det nemt ses da den ikke kan blive bogført

Kvitteringer: Er du ude og handle med virksomhedens kort, skal du blot tage et billede af kvitteringen i vores app Kontosnap, så bliver kvitteringen automatisk vedhæftet til transaktionen.

Indløser og MobilePay: Kontolink kan automatisk registrere indtægt og gebyrer fra Indløser og MobilePay.

Kontolink kan bruges med dit foretrukne regnskab og er integreret med e-conomic, Dinero, billy og Uniconta. Alt ryger direkte over i regnskabssystemet klart til at blive bogført.

Kontolink er godkendt bogføringsprogram og opfylder kravene til den nye 2024 bogføringslov.

Hvis du kunne kunne tænke dig at høre mere om hvordan Kontolink hjælper dig med at få mere tid tid til flere kunder,  kan du booke et møde med os hvor vi vil gennemgå hvordan vi gør din hverdag mere effektiv.

Ofte stillede spørgsmål

Kort sagt handler bogføringen om at registrere indtæger og udgifter

Den nye bogføringslov som træder i kraft i 2024 for alle virksomheder pånær PMV, betyder at virksomheder skal benytte et digitalt bogføringsystem